وبلاگ آموزشی وحید

آموزش دروس علوم پایه و روشهای تحقیق

راهنمای پایان نامه های حوزه های علمیه

پایان نامه های حوزه های علمیه

کلیات:

تحقیق را بخش بندی کنید و در صورت لزوم هر بخش را نیز چند فصل نمائید.

کلیات بترتیب شامل: تعریف و تبیین موضوع، اهمیت و ضرورت تحقیق، اهداف کلی و جزئی ( اختصاصی یا ویژه)، سوالات تحقیق، پیشینه، روش تحقیق و اصطلاحات کلیدی.


کلیات:

تحقیق را بخش بندی کنید و در صورت لزوم هر بخش را نیز چند فصل نمائید.

کلیات بترتیب شامل: تعریف و تبیین موضوع، اهمیت و ضرورت تحقیق، اهداف کلی و جزئی ( اختصاصی یا ویژه)، سوالات تحقیق، پیشینه، روش تحقیق و اصطلاحات کلیدی.

در تبیین موضوع نوشتن، مقدمه لازم نیست.

در تبیین موضوع، درباره تمامی کلمات کلیدی که در عنوان می آید توضیح دهید. قلمرو عنوان نیز مشخص می گردد.

درصورت تبیین عنوان تحقیق به نوشتن بیان مسئله نیازی نیست.

در ضرورت تحقیق، باید ضورت آن در عصر حاضر بیان گردد.

اهداف:

هدف شخص از انتخاب عنون بیان شود نه هدف موضوع یا عنوان انتخاب شده.

ابتدا باید اهداف کلی و سپس اهداف جزئی نوشته شوند.

فرضیات:

فرضیه ها و سوالات جدا نوشته می شوند.

نکته: در اکثر پایان نامه های توصیفی و کتابخانه ای فرضیه لازم نیست.

سوالات اصلی و جزئی به ترتیب اولویت نوشته می شوند.

در پیشینه، حداقل باید از 4 الی 5 منبع معتبر مورد استفاده محقق قرار گیرد. ضمن آنکه روش پرداخت نویسنده ها در کتاب آورده شود و بعد از آن روشی که شما می خواهید بررسی کنید را بیان کنید.

روش تحقیق علاوه بر بیان روش کتابخانه ای، توصیفی یا تحلیلی بودن آن آورده شود.

نکته: بیشتر تحقیقهای کتابخانه ای حوزه های علمیه از نوع توصیفی است.

ساختار تحقیق

ساختار تحقیق را در مقدمه یا چکیده بیاورید.

نکته1: ساختار تحقیق بصورت جداگانه در کلیات نمی آید.

نکته2: در ساختار تحقیق بیان می شود که تحقیق از چند بخش یا فصل تشکیل شده است.

نکته3: شکل نوشتاری ساختار در مقدمه و چکیده باهم متفاوت است.

نکته4: معمولاً ساختار تحقیق در پایان مقدمه می آید.

نکته5: در مقدمه باید بیان کنیم دنبال چه هستیم؟ و چه انگیزه ای داریم؟

عنوانهایی که در فهرست است باید عین آنها در متن تحقیق باشد.

چکیده

چکیده باید ناظر به عنوان تحقیق، سوال اصلی، روش و اهم مباحث باشد.

در چکیده از جملات کوتاه استفاده شود.

چکیده نباید بیش از 300 الی 400 کلمه ( حدود 2 صفحه) باشد.

چکیده در صفحه بندی تحقیق شماره گذاری نمی شود.

در چکیده باید از فعلهای گذشته استفاده شود.

در چکیده نقل و قول مستقیم نمی آید.

چکیده بعد از اتمام تحقیق نوشته می شود ولی معمولاً قبل از فهرست مطالب در پایان نامه گذاشته می شود.

نقل و قولها

هر منبعی که در پاورقی آوردید باید در فهرست منابع بیاورید.

نقل و قولهای مستقیم را در داخل گیومه قرار دهید و در آخر آنها منبع مورد استفاده را همراه با نام خانوادگی نویسنده، سال چاپ و شماره صفحه بیاورید.

نکته: اگر منبعی را خودتان ندیده و نخوانده اید، هرگز در فهرست منابع و پاورقی نیاورید.

نتیجه گیری

نتیجه گیری با چکیده متفاوت است.

در نتیجه گیری اثبات یا رد فرضیات و یا پاسخ سوالات می آید.

نتیجه گیری باید ناظر به ععنوان باشد.

در نتیجه گیری از آوردن روایات یا نقل و قولهای دیگر اجتناب کنید.

پیشنهادات

پیشنهادات بعد از نتیجه گیری می آید و باید ناظر به مطالب تحقیق باشد.

فهرست منابع

فهرست منابع در پایان تحقیق می آید.

برای کسب اطلاعات بیشتراز چگونگی نوشتن فهرست منابع به بخش فهرست منابع درسایت و یا وبلاگ آموزشی روش تحقیق وحید www.vahidedu.persiangig.com یا www.vahidedu.persianblog.ir

مراجعه نمائید.

+ وحید علی رحیمی ; ۱٠:۱٢ ‎ب.ظ ; ۱۳۸۸/٩/٧
comment نظرات ()