وبلاگ آموزشی وحید

آموزش دروس علوم پایه و روشهای تحقیق

فرم پیشنهاد طرح پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی

دانشگاه آزاد اسلامی ………….

معاونت پژوهشی

  

 پیشنهاد طرح پژوهشی

 

(فرم شماره صفر)

  

                                کد طرح:


 این صفحه محرمانه بوده و برای داوران ارسال نمی‌شود 

مشخصات کلی طرح

       1.   

عنوان طرح پژوهشی:

.

       2.   

نوع طرح:               بنیادی  n                      کاربردی n                                             توسعه‌ای r

       3.   

گروه علمی طرح:    پزشکی r                   علوم انسانی r                                             علوم پایه r

               فنی و مهندسی  n                            هنر r                             کشاورزی و دامپزشکی r

       4.   

شاخص تخصصی طرح:

.

       5.   

بودجه پیشنهادی به عدد:

. ریال

به حروف:

.ریال

       6. 

پیش‌بینی مدت زمان اجرای طرح (به ماه):

.

       7.   

محل اجرای طرح:

.

       8.   

همکاران طرح

           

 

ردیف

نام و نام خانوادگی همکاران

نشانی و شماره تماس

       1.          

 

 

 

       9.   

نام و نام خانوادگی پیشنهاد دهنده (مجری طرح):

.

نشانی و شماره تلفن محل سکونت:

.

تاریخ:

.

امضای پیشنهاد دهنده

         

 

مشخصات مجری و همکاران طرح (از درج نام و نام خانوادگی در این قسمت خودداری گردد)

1- مجری

رشته و آخرین مدرک تحصیلی (مرتبط با موضوع طرح):

 

سال و محل اخذ مدرک

 

عنوان پایان نامه کارشناسی ارشد:

 

عنوان پایان نامه دکتری:

 

مرتبه علمی:

مربیn       استادیارr         دانشیارr           استادr

نوع همکاری با دانشگاه:

             تمام وقت  n                          نیمه وقت r

سوابق تحقیقاتی (عناوین طرح‌های پژوهشی انجام شده، مقالات و تالیفات):

1-     

2- همکاران (لازم است ترتیب مندرج در جدول صفحه 1 در این قسمت رعایت گردد)

ردیف

رشته و آخرین مدرک تحصیلی

مرتبه علمی

نوع مسئولیت در طرح

       1.        

 

 

 

 

 

مشخصات موضوعی طرح

       1.   

عنوان به فارسی:

 

       2.   

عنوان به انگلیسی:

 

       3.   

واژه‌های کلیدی: (فارسی و انگلیسی)

.

       4.   

بیان مساله: (توضیح در مورد ابعاد مختلف موضوع)

.

       5.   

اهمیت و ضرورت انجام تحقیق: (توجیه اجرای طرح و فواید ناشی از آن به طوری که ضرورت آن احساس و اهمیت آن آشکار گردد)

.

       6. 

اهداف تحقیق: (کلی و ویژه):

.

       7.   

متغییرهای تحقیق:

.

       8.   

فرضیه‌ها یا پرسش‌های تحقیق:

(به صورت فرض یا فرض‌های ویژه)

.

(به صورت پرسش یا پرسش‌های ویژه)

.

       9.   

ادبیات یا پیشینه تحقیق: (بیان تحقیقات و کارهایی که تاکنون در زمینه موضوع مورد مطالعه انجام شده و نتایج آن به صورت مستند منتشر شده است، به طوری که نتایج حاصل از این مطالعات در توجیه اهداف طرح بکار گرفته شود.)

.

       

 مشخصات اجرایی طرح

       1.   

نوع مطالعه، روش و نحوه اجرای تحقیق: (بیان نوع روش تحقیق و علت انتخاب آن)

.

       2.   

ابزار گردآوری داده‌ها: (چنانچه در اجرای تحقیق از پرسشنامه استفاده می‌شود، لازم است پرسشنامه مورد نظر ضمیمه گردد)

.

       3.   

جامعه آماری، حجم نمونه، روش نمونه‌گیری و شیوه تجزیه و تحلیل داده‌ها: (به ترتیب با ذکر چگونگی انتخاب، نحوه محاسبه، تکنیک‌های مورد نظر و منابع مورد استفاده)

.

       4.   

محدودیت‌های تحقیق:

.

       5.   

ملاحظات اخلاقی: (در صورت ضرورت)

.

 
6- برنامه زمانی، برآورد ساعات کار و هزینه‌های پرسنلی به تفکیک مراحل انجام طرح:

ردیف

شرح فعالیت در هر مرحله

مدت زمان (به ماه)

زمان شروع پس از انعقاد قرارداد (به ماه)

کار مورد نیاز (نفر ساعت)

میزان حق التحقیق

جمع حق التحقیق (ریال)

کاردان

کارشناس

کارشناس ارشد

دکترا

کاردان

کارشناس

کارشناس ارشد

دکترا

       1.     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       2.     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       3.     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       4.     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       5.     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       6. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 جمع (نفر ساعت)

 

 

 

 

جمع کل تحقیق:

. ریال

                           

 

7- هزینه مواد و وسایل مصرفی:

ردیف

نام ماده یا کالا

مقدار

قیمت واحد

جمع (ریال)

       1.        

 

 

 

 

       2.        

 

 

 

 

       3.        

 

 

 

 

 

جمع کل هزینه‌های مصرفی:

. ریال

           

8- هزینه وسایل و تجهیزات غیرمصرفی: (وسایلی که پس از اجرای طرح در واحد باقی خواهد ماند از جمله تجهیزات آزمایشگاهی و یا کتاب)

ردیف

نام مشخصات کالا

مقدار

قیمت واحد

جمع (ریال)

       1.        

 

 

 

 

       2.        

 

 

 

 

       3.        

 

 

 

 

 

جمع کل هزینه‌های غیرمصرفی:

. ریال

           

9- هزینه مسافرت‌ها:

ردیف

هدف از سفر

مبدا و مقصد

وسیله نقلیه

هزینه سفر

دفعات سفر

تعداد نفرات

جمع هزینه (ریال)

       1.        

 

 

 

 

 

 

 

       2.        

 

 

 

 

 

 

 

       3.        

 

 

 

 

 

 

 

 

جمع کل هزینه ‌مسافرت‌ها:

. ریال

                 


10- هزینه‌های متفرقه:

ردیف

عنوان

نوع سرویس یا خدمات

هزینه (ریال)

       4.        

خدمات عمومی (شامل خدمات کامپیوتری، چاپ و تکثیر، خدمات کارگری، کرایه زمین، کرایه اتومبیل و )

 

 

       5.        

خدمات تخصصی (شامل سرویس‌های آزمایشگاهی، ترجمه و )

 

 

       6. 

خدمات مشاوره‌ای

 

 

       7.        

موارد پیش‌بینی نشده

 

 

 

جمع کل هزینه‌های متفرقه:

. ریال

 

                     

جمع کل بودجه طرح:

. ریال

 

* آیا از مشارکت سازمان یا موسسات دیگر (اعم از دولتی و غیردولتی) در ارتباط با تامین تجهیزات مورد نیاز، نیروی انسانی و یا تامین اعتبار طرح استفاده خواهد شد، در صورت مثبت بودن پاسخ، جزئیات را مشخص نمایید.

  

+ وحید علی رحیمی ; ٩:٠۸ ‎ب.ظ ; ۱۳۸۸/۸/۳٠
comment نظرات ()